Kutatás

BSc szakdolgozat

Fizika alapképzésen szakdolgozatomat Raffai Péter témavezetésével írtam gravitációs hullámok témakörében. A dolgozat letölthető az alábbi linken:

Asztrofizikai információk kinyerése gravitációshullám-kitörések megfigyeléséből

Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Az alábbi linken elérhető a dolgozat, amelyel Kolozsvárott a XXXII. OTDK - Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójának Asztrofizika tagozatában különdíjat nyertem:

Kettős rendszerbeli pulzárok és kísérőik közötti dinamikai kölcsönhatások vizsgálata